PRIVACY STATEMENT SKIN4U

Inleiding

SKIN4U neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@skin4u.nl.

Wie is SKIN4U?

SKIN4U is de eenmanszaak SKIN4U, gevestigd in Den Haag, Wingerd 60, 2496 VC, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27293480.

SKIN4U is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door SKIN4U de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt SKIN4U jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor SKIN4U persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SKIN4U voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SKIN4U worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Intakegesprek
Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens, geboortedatum
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch)/ Bevestigingsemail en Herinneringsemail Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheid:
Alleen medische gegevens die nodig zijn om de dienst veilig uit te kunnen voeren. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

SKIN4U heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SKIN4U over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij SKIN4U. Je kunt verzoeken dat SKIN4U je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SKIN4U te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SKIN4U of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van SKIN4U te verkrijgen. SKIN4U zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SKIN4U je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door SKIN4U

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@skin4u.nl. SKIN4U zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SKIN4U een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SKIN4U je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en SKIN4U
  • Verwerkers

Het kan zijn dat SKIN4U verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt SKIN4U ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van SKIN4U worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van SKIN4U worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SKIN4U neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SKIN4U maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skin4u.nl.

Delen van persoonsgegevens aan derden

SKIN4U verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SKIN4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

SKIN4U houdt je graag op de hoogte van haar producten en diensten in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Indien je hierin interesse heeft, geef je hiervoor toestemming tijdens het intakegesprek. Onderaan elke nieuwsbrief wordt een afmeldlink weergegeven waarmee je jezelf direct kunt afmelden.

Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop SKIN4U je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@skin4u.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SKIN4U jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@skin4u.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens:

SKIN4U
Wingerd 60
2496 VC Den Haag
T: 0647474549
E: info@skin4u.nl
Contactpersoon: Deborah Veltman